totaal intern w-z on extern
0-0-0.nl verwerkt alle uitslagen van een seizoen om de ranglijst te berekenen

Het totaal per speler wordt berekent volgens artikel 11 en 12 van het reglement van de interne competitie.

In de kolom daarnaast staat de subgroep en eventueel een + of een *. Een + betekent dat de speler volgens artikel 2 voldoende interne partijen heeft gespeeld om eventueel te promoveren naar een hogere subgroep. Een * betekent dat de speler volgens artikel 2 voldoende interne partijen heeft gespeeld en de winnaar is van de subgroep.

In de kolom met w-z staat het verschil tussen het aantal keer met wit en het aantal keer met zwart.

In de kolom on staat het aantal keren oneven. Volgens artikel 6 mag een speler een keer per seizoen oneven zijn.

Vooruitlopend op een voorstel in de ALV voor promoties vanaf seizoen 2022-2023.